Vanwege de zomervakantie is Praktijk Tussenin gesloten van 3 t/m 28 juli 2024

KINDBEHARTIGING & TRAINING


KINDBEHARTIGER

Als Kindbehartiger ondersteun en help ik kinderen van gescheiden ouders.

De ondersteuning van de Kindbehartiger is gebaseerd op:

  • Onafhankelijk advies. De Kindbehartiger is een professional die onafhankelijk analyseert wat de werkelijke behoeften en wensen van jullie kind zijn en die vertaalt naar een praktisch advies dat jullie helpt om tot afspraken te komen die perspectief geven op een harmonieuze toekomst.
  • Het luchten van hun hart. Maar dat niet alleen. De Kindbehartiger is een veilige plek waar kinderen hun hart kunnen luchten, zonder bang te zijn dat ze één van hun ouders tekortdoen of laten vallen. Een plek waar ze zich gehoord voelen.
  • Eerlijke informatie. De Kindbehartiger is iemand die kinderen (en ouders) eerlijke informatie geeft. Die een scheidingsproces uitlegt aan kinderen op een manier die ouders soms nog niet kunnen of anders doen doordat de situatie beladen voor hen is.
  • Kinderen zijn de spanning, geheimen en stiltes vaak zat en hebben behoefte aan eerlijkheid. Ze willen weten ze waar ze aan toe zijn. Dat geeft rust.
  • Tips voor ouders. De Kindbehartiger is er ook voor ouders. Met inzicht en tools leer je hoe je op een prettige manier met elkaar en je kind communiceert.


BASISTRAJECT

Het basistraject Kindbehartiger duurt 3-6 maanden. Hierin vinden gemiddeld vijf sessies met kinderen (van een uur), twee sessies met ouders (van één tot anderhalf uur), en gemiddeld twee gezamenlijke sessies (van een uur) plaats. In totaal gaat het om 8-10 sessies.

De sessies met kinderen vinden plaats op een neutrale locatie (dus niet bij één van de ouders thuis). De sessies met ouders kunnen op locatie plaatsvinden, maar ook online.

 
HERSTELTRAJECT

Het hersteltraject Kindbehartiger duurt 6-9 maanden. Een traject om te gaan werken aan contactherstel is niet eenvoudig en om die reden moeten ouders en kinderen uitgaan van ongeveer 10 tot 12 sessies, met zowel ouders als de kinderen. De Kindbehartiger werkt aan contactherstel tussen ouder en kind middels de methodiek: 'Berg van Herstel'

Tijdens het traject ontvangen ouders veel informatie over contactherstel en wat erbij komt kijken om hier mee aan de slag te gaan. Er wordt van ouders inzet en commitment verwacht om te gaan werken aan contactherstel. We kunnen ook niet voorbijgaan aan dat ouders en kinderen stil gaan staan bij hun eigen gedrag en patronen. Zelfinzicht en zelfsturing worden bevorderd.

Bij voorkeur werken we met ouders gezamenlijk. Lukt dit absoluut niet dan wordt er met ouders apart gewerkt. De kinderen en/of jeugdigen worden altijd apart begeleidt en hebben individuele sessies bij het spelen met de vier Bergen. Bij de laatste Berg is de insteek om gezamenlijk met ouder(s) en kind af te sluiten middels het daarvoor speciale opgezette spelbord met het boekje Mijn Verhaal Jouw Verhaal.

Aanmelding en financiering voor de inzet van een Kindbehartiger loopt via de gemeente waar het kind is ingeschreven.

Belangrijk om te vermelden is dat ieder traject op maat wordt gemaakt voor kind(eren) en ouders. De bovenstaande trajecten worden als basis gebruikt.


TRAINER

Als trainer verzorg ik de trainingen: Basis- en Expertbegeleider van Het Mattenspel en De Master Opleiding Berg van Herstel voor professionals die werken met kinderen en ouders in een scheidingssituatie. Deze methodieken zijn vast onderdeel van mijn trajecten als Kindbehartiger, maar zijn ook te gebruiken door andere professionals die met kinderen werken.

Ik geef deze trainingen in opdracht van opleidingsinstituut De Stem van het Kind. Opgeven voor een training of aanvragen van een incompany-training kan via website Stem van het Kind.

Het Mattenspel is een spel dat gebruikt wordt om de situatie van kinderen in een scheidingssituatie, pleeggezin of vluchtelingensituatie in beeld te brengen.

Het Mattenspel is ook zeer bruikbaar als kinderen meerdere verblijfplaatsen hebben.

Het Mattenspel biedt in relatief korte tijd inzicht in hoe een kind de situatie ervaart. Het kan vanaf jonge leeftijd (vanaf 3 of 4 jaar) worden ingezet. Het laat het kind spelenderwijs over zijn leefsituatie praten. Naast de grondversie voor kinderen tot 18 jaar is er ook een tafelversie voor ouders en volwassenen. Deze biedt verdergaande verdieping en inzichten.


Op 16, 17 oktober en 20 november verzorgen Iris Bakker en ikzelf de training tot Begeleider van 'De Berg van Herstel' in Zeeland! Wil je je hier voor opgeven? Dat kan HIER!


De Berg van Herstel is een uniek hersteltraject met behulp van een spelmethodiek voor herstel bij signalering van contactverlies en hechtingsproblematiek.

De Berg van Herstel is een een traject voor kinderen en ouders waarbij de vier Bergen (Veilig Voelen, Verbinding, Liefde en Erkenning) worden doorlopen om aan de slag te gaan met contactverlies, ouderonthechting en hechtingsproblematiek. Dit alles onder begeleiding van een professional die is opgeleid in de toepassing van het traject en het spel.


WIE BEN IK?

Mijn naam is Daniëlle Bakker, geboren in 1975, getrouwd en moeder van 3 kinderen (2006*, 2008 en 2009).

Ik ben sinds 1999 werkzaam in de Jeugdzorg. Sinds 2020 heb ik mij gespecialiseerd in het werken met ouders en kinderen in (echt)scheidingssituaties. Al snel realiseerde ik dat er vanuit de Jeugdhulpverlening rondom scheiding veelal met ouders wordt gesproken en nauwelijks met de kinderen. Dit wilde ik anders en ben de opleiding tot Kindbehartiger gaan volgen bij Marieke Lips in Amsterdam.

Sinds 1 april 2022 werk met heel veel passie & plezier als Kindbehartiger en geef ik kinderen een stem in de scheiding van hun ouders.

Niet lang daarna kreeg ik de kans om ook trainingen te gaan geven voor ‘de Stem van het Kind’, waarmee ik ook andere hulpverleners de stem van kinderen meer kan laten vertegenwoordigen. Kindbehartiger zijn en trainingen geven is voor mij een gouden combinatie!

Sinds 1 maart 2024 ben ik als zelfstandige gaan werken vanuit mijn eigen praktijk: Praktijk Tussenin. Ik ben hier ontzettend trots op!

Ik ben als Jeugdprofessional geregistreerd´╗┐ bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Als Kindbehartiger werk ik samen met Kindbehartiger Sandra Claassen (Zeeuws Kind). Wij doen dit ieder vanuit onze eigen praktijk onder de naam Zeeuwse Kindbehartigers. Door samen te werken kunnen wij onze krachten bundelen. Wij zijn beiden lid van de Coöperatie Kleinschalige Zorg Zeeland (CKZ).


 

INFORMATIE & CONTACT

Praktijk Tussenin is gevestigd in Zeeland en levert zorg voor alle 13 gemeentes in Zeeland.

Trajecten worden gefinancierd op basis van een beschikking of een bepaling vanuit de Wet op de Jeugdzorg. Deze kunnen worden afgegeven via de gemeente waarin het kind, waarvoor het traject wordt ingezet, woonachtig is (woonplaatsbeginsel). De gemeente bepaalt of u in uw situatie in aanmerking komt voor een beschikking (en daarmee de financiering) vanuit de gemeente. U kunt hierover altijd contact opnemen met uw eigen gemeente voor meer informatie.

Wilt u meer informatie over wat ik met Praktijk Tussenin voor uw kind en/of u zou kunnen betekenen?


Telefoonnummer:

+31 62´╗┐0166534

Email:

praktijktussenin@ckzzeeland.nl